සුරත ආයතනයේ ලියාපදිංචි වූ  කොරෝනා වසංගතය නිසා නිවසේ සිට අධ්‍යාපනය හදාරණ දරුවෙන් වෙනුවෙන් නොමිලේ පාඩම් නිබන්ධන ලබා දීමට ඇදුරු මඩුල්ල තීරණය කොට ඇත. ඔබේ ගුරුතුමා වට්ස්ඇප් තාක්ශනය ඔස්සේ සම්බන්ධ වී නිබන්ධන ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබදව දැනුවත් වන්න.

8 Comments

 • oshana sugunawardane
  Posted June 8, 2020 3:08 pm 1Likes

  😍😍😍😍😍😍😍

 • Adithya
  Posted October 8, 2020 5:20 am 1Likes

  Can we pay online fees @Suratha premises? ..

  • Ashenlanka
   Posted October 8, 2020 5:44 am 1Likes

   Yes you can. From 8.00 am – 7.00pm

 • KKDP
  Posted October 15, 2020 1:14 am 0Likes

  Good work for every children 🙂

 • Tharindu Lakshan
  Posted November 7, 2020 12:56 pm 0Likes

  How can we get the tutorials of prabath sir’s grade four class?

  • Ashenlanka
   Posted November 7, 2020 5:58 pm 0Likes

   ඔබගේ Student ID එක ඇතුළත් කර පද්ධතියට ලොග් වෙන්න. දැන් Home මෙනුව යටතේ දිස්වෙන Timeline කොටස දිගේ පහළට යන්න. පෙර සිදුකළ පාඩම්, අවශ්‍ය නිබන්ධන හා අනෙකුත් ඉගෙනීම් මෙවළම් මෙහි දැකගත හැක.

 • Pawani
  Posted November 12, 2020 12:31 am 0Likes

  Tute kohomada ganne

  • Ashenlanka
   Posted November 12, 2020 11:24 am 0Likes

   Student ID එක ඇතුළත් කර පද්ධතියට ඇතුළු වී Home මෙනුවට යන්න. එහි ගුරුවරුන් විසින් ඇතුළත් කරන නිබන්ධන ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක

Add Your Comment