Tutor - Bio Systems Technology
Brief info

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය
Bsc Agriculture
අපොස උසස්පෙළ තාක්ණවේදය විශය ධාරාව යටතේ ප්‍රධාන විශයකි
2018 ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා
2019 ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා
මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා (දිවයිනේ පස් වැනියා)