දරුවන්ගේ සිරස සරසන සුරත...

2021 නව ඔන්ලයින් පන්ති ඇරඹේ!

තවමත් ලියාපදිංචි වී නැත්ද?

2021 වසරේ සුරත නව ඔන්ලයින් පංති කාල සටහන නිකුත් උනා!
View Timetable
Welcome to Suratha Institute of Education

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයේ පෙරගමන්කරු - සුරත

ඔබගේ දරුවාගේ මූළික අධ්‍යාපන ඉලක්ක සපුරා දීමට දකුණේ විශිෂ්ටතම ගුරු ඇදුරු මඩුල්ල සුරත අධ්‍යාපන ආයතනය සමඟයි.

අප ආයතනය විසින් ඔබේ දරුවාට

සියලුම ප්‍රාථමික හා සාමාන්‍ය පෙළ විශයන් ආවරණය

පාඩම් ඒකක ආවරණයට විශේෂ නිබන්ධන

වාර වීභාග පෙරහුරුව

වායු සමීකරණය කරන ලද නව පහසුකම් රැසක් සහිත පංති කාමර

Multi Media & Interactive පාඩම් ඉදිරිපත් කිරීම

පාඩම් අවසානයේ පුනරීක්ශනය

more about us

 

Why Suratha

සුරත අපි ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරන්නෙමු

විනයවත් දරුවන් බිහිකිරීමට අත්වැල සපයන්නෙමු.

මානුෂීය ගුණධර්ම වර්ධනයට මඟ පාදන්නෙමු

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකබාවය තහවුරු කරන්නෙමු.

දරුවන්ගේ පෞරුශ වර්ධනය කරන්නෙමු

වාර විභාගවලදී සුරතෙන් ලබා දෙන පුනරීක්ශන පාඩම් වැඩසටහන් හරිම වැදගත්

චනුකි නිමංසා

අමාරු පාඩම් ඒකක තේරුම් ගැනීමට සුරත උපකාරක පංති උදව් වෙනවා.

රවීශා ලියනගේ

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබාගැනීමට සුරත ආයතනයත් ලොකු අත්වැලක් සැපයුවා

චමත් නදීක

we'll call you back

අප ආයතනයේ පාඨමාලා පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න

    contact us

    Contact Info

    Address

    සුරත අධ්‍යාපන ආයතනයරාහුල පාර, මාතර